Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
ประวัติผู้แทนครู
นางสาวชนิดดา ตันไพบูลย์
     
  บิดา นายพานิช ตันไพบูลย์
  มารดา นางเอม ตันไพบูลย์
  การทำงาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  ประวัติการศึกษา - ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษา เอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต เอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri