Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

กิจกรรมประจำปีของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

     
 
กิจกรรม "วันทอร์ศรี" วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
 
กิจกรรม "วันไหว้ครู" วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
 
กิจกรรม "แห่เทียนเข้าพรรษา" วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
 
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 26 กรฏาคม 2562
 
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  วันที่ 9 สิงหาคม 2562
กิจกรรมวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2562
 
กิจกรรมวันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร วันที่ 25 กันยายน 2562
กิจกรรมวันรำลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี อดีตท่านอาจารย์ใหญ่องค์แรก วันที่ 11 ตุลาคม 2562
กิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562
วันรื่นเริงประจำปี และวันรำลึกถึงหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี อดีตท่านอาจารย์ใหญ่องค์ที่สอง และวันรื่นเริงประจำปี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
งานเขมะสิริฯนิทรรศ'๖๒ ครั้งที่ ๓๑ วันที่ 23-24 มกราคม 2563
พิธีลาครู ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
     
    กิจกรรมย้อนหลัง
     
Untitled Document