Untitled Document
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 

กิจกรรมประจำปีที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อ "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน"

     
 
พิธีไหว้ครูประจำปี วันพฤหัสบดีที่ 9 และ 16 มิถุนายน 2565 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 และ ป.1-ป.6 ตามลำดับ
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วันที่ 12 กรกฏาคม 2565
 
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 27 กรกฏาคม 2565
 
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  วันที่ 11 สิงหาคม 2565
กิจกรรมวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2565
 
กิจกรรมวันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร วันที่ 25 กันยายน 2565
กิจกรรมวันรำลึกถึง ม.จ.หญิง ศุขศรีสมร เกษมศรี อดีตท่านอาจารย์ใหญ่องค์แรก วันที่ 11 ตุลาคม 2565
กิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2565
วันรำลึกถึง ม.จ. พูนศรีเกษม เกษมศรี อดีตท่านอาจารย์ใหญ่องค์ที่สอง และวันรื่นเริงประจำปี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
งานเขมะสิริฯนิทรรศ'๖๕ ครั้งที่ ๓๒ วันที่ 19-20 มกราคม 2566
พิธีลาครู ปีการศึกษา 2562 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
   
  หมายเหตุ: กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ในปัจจุบัน
    กิจกรรมย้อนหลัง
     
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri