Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

กิจกรรมประจำปี

     
 
กิจกรรมวันทอร์ศรี วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
 
กิจกรรมวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
 
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลทที่ 10 วันที่ 26 กรฏาคม 2561
 
กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" วันที่ 8,10 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2561
 
กิจกรรมวันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร วันที่ 25 กันยายน 2561
กิจกรรมวันรำลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี อดีตท่านอาจารย์ใหญ่องค์แรก วันที่ 11 ตุลาคม 2561
กิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561
กิจกรรมวันรำลึกถึงหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี อดีตท่านอาจารย์ใหญ่องค์ที่สอง และวันรื่นเริงประจำปี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมงานเขมะสิริฯนิทรรศ'๖๑ ครั้งที่ ๓๐ "Creativity and pride" วันที่ 18-19 มกราคม 2562
กิจกรรมพิธีลาครู ปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
     
    กิจกรรมย้อนหลัง
     
Untitled Document