Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

กิจกรรมประจำปีของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

     
 
กิจกรรม "วันทอร์ศรี" วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
 
กิจกรรม "วันไหว้ครู" วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
 
กิจกรรม "แห่เทียนเข้าพรรษา" วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
 
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 26 กรฏาคม 2562
 
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  วันที่ 9 สิงหาคม 2562
กิจกรรมวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2562
 
กิจกรรมวันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร วันที่ 25 กันยายน 2562
กิจกรรมวันรำลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี อดีตท่านอาจารย์ใหญ่องค์แรก วันที่ 11 ตุลาคม 2562
กิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562
วันรำลึกถึงหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี อดีตท่านอาจารย์ใหญ่องค์ที่สอง และวันรื่นเริงประจำปี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
งานเขมะสิริฯนิทรรศ'๖๒ ครั้งที่ ๓๑ วันที่ 23-24 มกราคม 2563
พิธีลาครู ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
     
    กิจกรรมย้อนหลัง
     
Untitled Document