Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

กิจกรรมประจำปี

     
 
กิจกรรมวันทอร์ศรี วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
 
กิจกรรมวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
 
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
 
พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 26 กรฏาคม 2562
 
กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" วันที่ 8,10 สิงหาคม 2562
กิจกรรมวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2562
 
กิจกรรมวันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร วันที่ 25 กันยายน 2562
กิจกรรมวันรำลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี อดีตท่านอาจารย์ใหญ่องค์แรก วันที่ 11 ตุลาคม 2562
กิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562
กิจกรรมวันรำลึกถึงหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี อดีตท่านอาจารย์ใหญ่องค์ที่สอง และวันรื่นเริงประจำปี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรมงานเขมะสิริฯนิทรรศ'๖๒ ครั้งที่ ๓๑ วันที่ 23-24 มกราคม 2563
กิจกรรมพิธีลาครู ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
     
    กิจกรรมย้อนหลัง
     
Untitled Document